Drukarnia Bauer

ul. Niechodzka 25, 06-400 Ciechanów
telefon: (23) 673 19 00, fax: (23) 672 48 71

email: mariola.pelka@bauer.pl, www:

Drukarnia w Ciechanowie powstała w 1997 roku w celu zapewnienia dalszego dynamicznego rozwoju Wydawnictwa Bauer.

Jest drugą co do wielkości drukarnia wklęsłodrukową w Europie Środkowej. Zatrudnia obecnie 312 pracowników i jest trzecim pod względem zatrudnienia zakładem w Ciechanowie.

Od grudnia 2007 roku Drukarnia działa na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zakład drukuje czasopisma, katalogi, wkładki oraz ulotki reklamowe dla Grupy Bauer oraz dla klientów zewnętrznych.

W październiku 2008 roku, nakładem 80 milionów złotych zakończona została rozbudowa drukarni. Inwestycja, która rozpoczęła się w lipcu 2007 roku, pozwoliła zwiększyć o ponad 60% moce produkcyjne zakładu do ok. 600 milionów egzemplarzy rocznie. Zatrudnienie wzrosło z 310 do 460 osób bez uwzględnienia pracowników sezonowych.

Drukarnia BDN

Drukarnia  w  Wykrotach  (gmina Nowogrodziec) należy do pana Heinza Bauera. Działa  od  lipca  2006  roku  na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej  w Kamiennej Górze.

Drukarnia wyposażona  jest  w  najnowocześniejsze  maszyny  urządzenia poligraficzne technologii wklęsłodrukowej w Europie.